Category Archives: Tráp ăn hỏi

Ý nghĩa Tráp rồng phượng kết hợp

Ý nghĩa Tráp rồng phượng kết hợp Tráp rồng phượng có ý nghĩa gì đặc biệt? Theo phong tục xưa, rồng phượng là linh vật của trốn hoàng cung. Khi sử dụng hình tượng rồng phượng trong Tráp rồng phượng, nhà trai muốn khẳng định vị thế của mình, cũng như khả năng tài chính […]