Tag Archives: hoa loa kèn

Tặng hoa bách hợp “hoa loa kèn” có ý nghĩa gì ?

Trong tiếng việt ta, “bách hợp” có nghĩa là trăm sự hòa hợp. Chính bởi vậy nên người ta thường chọn hoa bách hợp để mong muốn mọi điều tốt lành đến với người nhận hoa. Tặng hoa bách hợp “hoa loa kèn” có ý nghĩa gì ? Ở Việt Nam ta, hoa này còn […]