Tổng hợp những mẫu bó hoa đẹp nhất đa dạng về kiểu dáng với nhiều chủ đề: bó hoa khai trương, bó hoa cưới, bó hoa sinh nhật, 8/3, 20/10, 20/11, bó hoa hồng

Bó Hoa Đẹp

Thầm lặng

350.000 

Bó Hoa Đẹp

Hi vọng

350.000 

Bó Hoa Đẹp

Tình thương

350.000 

Bó Hoa Đẹp

Lòng thành

350.000 

Bó Hoa Đẹp

Tấm lòng

350.000 

Bó Hoa Đẹp

Tặng em

850.000 
1.050.000 

Bó Hoa Đẹp

Trái tim yêu

850.000 

Bó Hoa Đẹp

Trọn vẹn

600.000 

Bó Hoa Đẹp

Niềm tin

650.000 
1.850.000 

Bó Hoa Đẹp

Bó hoa tình yêu

700.000