Tag Archives: Tặng hoa salem

Tặng hoa salem có ý nghĩa gì ?

Tặng hoa salem có ý nghĩa gì

Hoa salem đôi khi được ví giống hệt như hoa bất tử, vì đặc tính lâu tàn của nó. Chính bởi vậy, salem trở thành một trong những biểu tượng về sự vĩnh cửu, dài lâu, hoặc một điều gì đó mãi mãi… Trong hoa tình yêu, hoa salem nhắn nhủ một thông điệp ngọt […]