Tag Archives: Lợi ích của việc đặt hoa tươi trong phòng làm việc

Lợi ích của việc đặt hoa tươi trong phòng làm việc

lợi ích của việc đặt hoa tươi trong phòng làm việc

Lợi ích của việc đặt hoa tươi trong phòng làm việc là người lao động có năng lực làm việc sáng tạo và giải quyết vấn đề cao hơn ở nơi làm việc có cây và hoa, theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A & M và Hiệp hội […]